Bestyrelsen

Formand: Lars Utzon

 

 

Næstformand: Heidi Iversen

 Heidi

 

Kasserer: Rune Vennicke Christiansen

Rune

 

 

Sekretær: Martin Elsborg

 

Suppleant: Anders Rohde Fransson