Tilbage til Læger

Øjenlæger

Øjenklinik for børn og for voksne med handicap

Afdelingslæge Lisbeth Sandfeld
Glostrup Hospital, indgang 6
Ndr. Ringvej 57, 2600 Glostrup
Tlf. 38 63 47 68/38 63 44 88 (sekretær)
email: boernogoejne@regionh.dk
http://www.glostruphospital.dk/menu/Afdelinger/Oejenafdelingen/